eskovet21@abv.bg

+ +359 2 836 85 80; +359 895 633 707

Ехинококоза при човека

Причинител на кучешката тения са паразити от Подс. Echinococcinae – Род Echinococcus - Echinococcus granulosus и по рядко Alveococcus multilocularis.

При тях зряло е само последното членче, а ларвите – ехинокок или алвеокок паразитират в различни тъкани и органи на домашните бозайници и човека.

Крайни гостоприемници са домашните и диви месоядни – куче, вълк, чакал и др. Междинни гостoприемници са домашните и диви бозайници, включително човека.

Полово зрелите форми се локализират в тънките черва на крайните гостоприемника (куче), а ларвната форма (Echinococcus unilocularis) се локализира най-често в черния дроб, белите дробове и по-рядко в други вътрешни органи на междинните гостоприемник (домашни животни и човек).

Полово зрелите имат 3-4 членчета и размери от 2.5 до 9 мм. Сколексът притежава 4 вендузи, всяка с по 2 реда кукички, посредством които се прикрепва към чревната лигавица на кучето. В зрялото членче има от 400 до 800 яйца.

Цикъл на развитие на паразитите

Кучетата се инвазират при изяждане на вътрешни органи с инвазиоспособни ехинококови мехури (органи от заразени животни). За 45-48 дни в тънките черва на кучето се развиват възрастните форми, които живеят и отделят яйца 5-6 месеца.

Ехинококоза

Междинните гостоприемници, включително и човека, се инвазират, когато приемат яйца на паразитите от замърсена околна среда. Чрез кръвта ларвите се разнясят в организма и най-често попадат в черния дроб или белите дробове, където се развиват ехинококови мехури.

Разпространение на яйцата в околната среда и начини за заразяване на междинните гостоприемници.

-Инвазираните кучета отделят яйца на паразита, посредством което контаминират средата около тях.

- Замърсени плодове и зеленчуци; Замърсени с яйца води Различни механични преносители; Непосредствен контакт с опаразитено куче.

-Заразяването на човека става по орален път, след приемането на инвазиоспособни яйца по някой от горепосочените пътища;

Междинни гостоприемници - (животни податливи на заразяване, в които се развива ларвната форма на паразита – ехинококовият мехур): -Различни домашни, селскостопански животни и човек

Ехинококоза

Как може да се зарази моето куче?

- Кучетата се инвазират само след поглъщане на необезвредени вътрешни органи от заразени животни]

- Основно се заразяват овчарски кучета, след като са хранени със сурови вътрешни органи от заклани животни;

- Същото може да се каже и за кучета хранени със сурово месо и вътрешни органи;

- При домашно отглеждани кучета, хранени единствено с кучешка храна – заразяването с кучешка тения е невъзможно!

Ехинококоза при човека.

- След приемане на инвазиоспособни яйца чрез някой от вече изброените начини, в организма на човека се развиват цисти в различни вътрешни органи.

- Най-често се засягат черният дроб, белите дробове, а по-рядко и други вътрешни органи...

Заболяването протича хронично, като в голям процент от случайте лечението е оперативно. Много голям е процентът на следоперативните рецидиви.

- Най-често засегнатите са хора от селскостопанския сектор, ветеринарни лекари и др.

- България е на първо място в Европа по брой на оперирани хора от кучешка тения! Затова ви съветваме да подходите сериозно към профилактиката, за да гарантирате спокойствието и здравето си, без да се стига до нежелани усложнения.

Как да предпазим нас и нашите домашни любимци?

- Тъй като ехинококозата при кучетата протича без да има изявени клинични признаци, трябва да се обърне сериозно внимание върху профилактиката.

- Индивидуалната профилактика е свързана главно със стриктната лична хигиена на ръцете и грижливото измиване на плодовете и зеленчуците преди тяхната употреба.

- Кучета периодично, по схема, задължително се подлагат на дехелминтизация (обезпаразитяване). Вашият ветеринарен лекар ще назначи програмата за обезпаразитяване на вашето куче, като тя е валидна за целият му живот, а не само докато е малко и му се радвате! Кучето може да се зарази от кучешка тения и да отделя яйца в околната среда независимо от възрастта си.

- Особено важен е ветеринарно-санитарният контрол при клането на животни. Ехинококозните органи на животни се унищожават задължително.

Спазвайте висока лична хигиена и редовно посещавайте вашия ветеринарен лекар за профилактика, за да сте здрави и Вие, и Вашите домашни любимци!

Лечение: обърнете се към вашият ветеринарен лекар.

Автор: Д-р Димитър Димитров